Hotel SPA Wieniawa

Projekty Unijne

Operacja pn. "Wieniawski sękacz- wspieranie budowy marki obszaru PLGR w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne" mająca na celu uruchomienie sieci sprzedaży usług i produktów gastronomicznych przez 2 podmioty w zakresie wspierania budowy i promocji marki obszaru w oparciu o utworzenie nowego produktu poprzez zakup środków trwałych, w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii wdrażanej przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja realizowana w ramach strategii wdrażanej przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką.

W SPA jest Wspaniale - Cele projektu - Celem projektu jest rozwój SPA HOTEL WIENIAWA sp. z o. o. sp. komandytowa w Rekowie Górnym, dzięki zrealizowaniu inwestycji w zakresie zakupu niezbędnego wyposażenia.

Planowane efekty - zwiększenie możliwości świadczenia usług gastronomicznych, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa przebywania dłuższy czas w zamkniętym pomieszczeniu dzięki korzystaniu z urządzeń czyszczących powietrze, usprawnienie pracy zdalnej, wzrost liczby klientów dzięki wykorzystaniu aplikacji.

Wartość projektu - 148 871,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich - 131 693,00 zł

Projekt SPEKTRUM - Pomorski System Usług Doradczych. Hotel Wieniawa Sp. z o.o. oraz SPA Hotel Wieniawa Sp. z o.o., Sp. komandytowa, realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach SPEKTRUM - Pomorski System Usług Doradczych.

Celem projektu jest uzyskanie wsparcia w postaci specjalistycznej usługi doradczej, niwelującej skutki pandemii Covid-19.

pfr logo
Pokaż na mapie