fbpx

Atrakcje
w okolicy

Rezerwacja

Pakiety

Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hotel Wieniawa Sp. z o.o., ul. Lipowa 24, 84-100 Rekowo Górne. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Marek Kobylski, dane kontaktowe jak w przypadku hotelu.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane będą przetwarzane do czasu żądania przez Panią / Pana usunięcia danych lub wygaśnięcia celu przetwarzania, np. braku zawarcia umowy o świadczenie usług.

Hotel Wieniawa Sp. z o.o. może przekazywać dane osobowe niżej wymienionym kategoriom podmiotów:

– firmom świadczącym usługi serwisu oraz wsparcia systemów informatycznych.

Posiada Pani / Pan prawo do zmiany przetwarzanych danych a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Hotel Wieniawa Sp. z o.o. nie przekazuje przetwarzanych danych poza obszar EOG.

Posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Hotel Wieniawa Sp. z o.o. nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych otrzymanych pocztą e-mail, w tym nie dokonuje profilowania.